ระยะของคนเป็นโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ หรือ โรคภาวะสมองเสื่อม เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าสามารถเกิดได้กับทุกๆ คนโดยเฉพาะคนที่มีอายุมาก แม้จะรู้กันดีแต่ก็อาจจะยังไม่มีใครรู้ว่าจริงๆ แล้วโรคอัลไซเมอร์นั้นก็มีระยะของโรคเช่นเดียวกัน ว่าแล้วก็ลองมาดูว่าระยะของโรคอัลไซเมอร์มีกี่ระยะ และเป็นอย่างไรบ้าง

– ระยะที่ 1 ระยะแรกนี้จะยังไม่ค่อยมีอาการที่แสดงออกมาเท่าไหร่ แต่ก็อาจจะมีการแสดงออกถึงอาการหลงลืมบ้างเล็กๆ น้อย

– ระยะที่ 2 เมื่อเริ่มเป็นอาการนี้สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือมีอาการหลงลืมเป็นระยะ จำสิ่งต่างๆ ที่พึ่งคิดหรือเรียนรู้มาก่อนหน้านี้ไม่ได้ ไม่สามารถเอาข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปได้ แต่อาการจะยังเป็นแบบจำๆ ลืมๆ แต่ว่าการพูดคุยหรือการคิดก่อนการพูดก็จะเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม อาจจะจำสิ่งที่ตัวเองพึ่งพูดไปหรือว่าพึ่งฟังมาก่อนหน้านี้ไม่ได้ หลงลืมการกระทำบางอย่างแม้เป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น ลืมวิธีเปิดแอร์ ใช้เครื่องซักผ้า ไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครมากนัก
– ระยะที่ 3 ระยะนี้ถือว่าคนรอบข้างเริ่มรู้สึกได้ว่ามีอาการป่วยเป็นอัลไซเมอร์ เพราะจะเริ่มบกพร่องเกี่ยวกับความจำอย่างชัดเจน เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้คำพูด การค้นหาสิ่งของ เริ่มจดจำขื่อคนได้น้อยลง จำจำสิ่งที่พึ่งอ่านหรือฟังไปไม่ค่อยจะได้ เริ่มจำไม่ได้เวลาวางของไว้ที่ไหนแล้วมักจะลืม การประสานงานต่างๆ กับคนรอบข้างเริ่มถดถอยลง
– ระยะที่ 4 นี่เป็นระยะที่เริ่มต้นของการเป็นอัลไซเมอร์ มีอาการลืมเลือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอดีต เริ่มไร้จินตนาการในการคิด เริ่มสูญเสียความจำที่ต้องทำอะไรซับซ้อน เช่น ทำกับข้าว คิดเลข หรือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า มีอาการลืมประวัติคนรู้จัก หงุดหงิดง่ายและอยากอยู่คนเดียว
– ระยะที่ 5 เป็นระยะที่เริ่มมีความรุนแรงในระดับหนึ่ง จากความเสื่อมของสมองทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้เป็นเป็นชิ้นเป็นอัน คนรอบข้างเห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามีอาการหลงๆ ลืมๆ จะต้องใช้ญาติพี่น้องในการช่วยดูแลรักษาบ้างแล้ว จำแม้แต่บ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไม่ได้ สับสนเรื่องวันเวลา แต่ก็ยังดีที่พอจะจำตัวเองและครอบครัวได้
– ระยะที่ 6 เป็นระยะที่มีอาการรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด ความจำลบเลือนไปมากขึ้น ไม่สนใจสิ่งต่างๆ ทีเกิดขึ้นรอบตัว จำชื่อใครไม่ได้ เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทาง บุคลิกภาพเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน มีอาการหลงทางเพียงแค่ระยะทางสั้นๆ
– ระยะที่ 7 เป็นระยะสุดท้ายของโรคอัลไซเมอร์ที่ไม่สามารถตอบสนองอะไรได้อีกต่อไป เดินไม่ได้ จำใครไม่ได้ กินอาหารลำบาก ขับถ่ายลำบาก ต้องการคนดูแลอย่างเร่งด่วน

Leave a Reply