อัลไซเมอร์

ถึงแม้เราจะทราบกันดีอยู่ว่า โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคร้ายทางสมอง มักพบได้บ่อยกับผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป แต่คุณรู้หรือไม่ว่าบางครั้ง โรคนี้ก็อาจเกิดในคนอายุ 30-50 ปีได้เช่นเดียวกัน

โรคอัลไซเมอร์ ที่พบเห็นได้บ่อยๆมักเกิดกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป แต่จากข้อมูลกลับพบว่า มีผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้มากกว่า 5 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา  กลับพบว่ามีผู้ป่วยประมาณ 200,000 คน เริ่มแสดงอาการตั้งแต่อายุก่อน 65 ปี ส่วนผู้ป่วยบางรายเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ 30, 40 , 50 ปี ก็มี สำหรับโรคอัลไซเมอร์ในผู้ป่วยอายุน้อย มีผลกระทบต่อสมองแบบเดียวกัน แต่เกิดจากสาเหตุที่ต่างกัน

สาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้ป่วยอายุน้อย

โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากเซลล์ประสาทภายในสมองหยุดทำงาน  ไม่สร้างปฏิสัมพันธ์กับเซลล์ประสาทเส้นอื่นๆ และตายลงในเวลาต่อมา จึงทำให้เนื้อเยื่อในสมองหดตัวลดลง ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายอย่างชัดเจนว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่จากการศึกษาพบว่าสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมีการสะสมโปรตีนอันผิดปกติระหว่างเซลล์ประสาท อีกทั้งยังมีเส้นใยประสาทที่ยุ่งเหยิงอีกด้วย ส่วนผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อายุน้อยส่วนใหญ่มาการกลายพันธุ์ อันผิดปกติของยีน 1 ใน 3 ตัวต่อไปนี้ คือ  APP, PSEN1 , PSEN2  ทำให้เกิดการผลิตสารตั้งต้นของ amyloid อันผิดปกติ ซึ่งก็คือ โปรตีน presenilin-1 ,  presenilin-2  การจากศึกษาเชื่อว่าการกลายพันธุ์นี้ทำให้เกิดการสลาย APP  จนทำให้เกิดเป็นสะเก็ด amyloid plaque  พูดง่ายๆก็คือถ้าหากบิดาหรือมารดาแท้ๆ ของคุณมียีนที่กลายพันธุ์เหล่านี้อยู่ในตัว ก็จะทำให้คุณมีโอกาสถึง 50% อันจะได้รับยีนกลายพันธุ์นี้มาด้วย และถ้าหากคุณมียีนนี้ คุณก็จะมีโอกาสสูงมากในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่อายุน้อยๆ และนักวิจัยก็ยังคงไม่ทราบถึงสาเหตุอื่น ๆ อันทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้ป่วยอายุน้อย ซึ่งไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน

อาการบ่งชี้การเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้ป่วยอายุน้อย มีดังนี้

  • สูญเสียความทรงจำอย่างเห็นได้ชัด เช่นลืมเรื่องที่เพิ่งเรียน หรือลืมเหตุการณ์สำคัญๆไปอย่างง่ายดาย
  • มีความยากลำบากในการวางแผนหรือแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขการคำนวณต่าง ๆ
  • มีปัญหากับการทำงานหรือกิจกรรมง่ายๆที่ทำเป็นประจำ
  • ลืมวัน ลืมเวลา ลืมสถานที่
  • มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา อ่านหนังสือลำบากขึ้น
  • มีปัญหาด้านภาษา เช่นไม่สามารถใช้คำที่เหมาะสมได้
  • วางของผิดที่ และหาไม่เจอ นึกไม่ออก
  • มีการตัดสินใจแย่ลง
  • มีการแยกตัวจากสังคม
  • มีอารมณ์รวมทั้งบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง

เมื่อเวลาผ่านไป อาการเหล่านี้จะรุนแรงมากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเข้าข่ายว่าตัวเองเป็น โรคอัลไซเมอร์ คุณควรรีบไปหาหมอเสียแต่เนิ่นๆ

 

Leave a Reply