ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

มารู้จักสถาบันรักษาโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทยกันดีกว่า

โรคอัลไซเมอร์ หรืออาการหลงๆลืมๆ อาการเกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง โดยอัลไซเมอร์นี้ จะมีอาการสมองเสื่อม ...