ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

การดูแลและอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

“หนูๆลุงกินข้าวแล้ว แต่ยังไม่ได้กินยา ขอยาลุงกินหน่อย” “ลุงคะ เมื่อกี้หนูให้ลุงกินยาไปแล้วนะคะ” บทสนทนาข้...