วิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์

มารู้จักวิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุกันเถอะ

อาการหลงๆ ลืมๆ ในผู้ป่วยและพฤติกรรมนิสัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั้น บางค...