อัลไซเมอร์โรคร้ายกว่าที่คุณคิด

November 29, 2016 admin 0

ในปัจจุบันผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ทั่วโลกมีประมาน 40 ล้านคน ส่วนในประเทศไทยมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ถึง 6 แสนคน (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี 2558) นพ.สุววณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุสำคัญของอาการสมองเสื่อมโดยพบได้ถึง ร้อยละ 60-70 โดยทุกๆ 68 วินาที จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหนึ่งรายบนโลก คาดว่าจะมีผู้ป่วยทั้งโลกกว่า 40-50 ล้านคนโดยประมาน เป็นความท้าทายของระบบสารณสุขทั่วโลกในการเตรียมพร้อมรับมือโรคอัลไซเมอร์นี้ ในวันที่ 21 […]