วิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์

มารู้จักวิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุกันเถอะ

อาการหลงๆ ลืมๆ ในผู้ป่วยและพฤติกรรมนิสัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั้น บางค...
วิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์

มาทำความรู้ก่อนที่จะเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์กันดีกว่า

ชีวิตคนเรามักไม่มีอะไรแน่นอน การเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นกัน เราไม่สามารถรู้ได้ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะ...
ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

การดูแลและอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

“หนูๆลุงกินข้าวแล้ว แต่ยังไม่ได้กินยา ขอยาลุงกินหน่อย” “ลุงคะ เมื่อกี้หนูให้ลุงกินยาไปแล้วนะคะ” บทสนทนาข้...
ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

มารู้จักสถาบันรักษาโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทยกันดีกว่า

โรคอัลไซเมอร์ หรืออาการหลงๆลืมๆ อาการเกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง โดยอัลไซเมอร์นี้ จะมีอาการสมองเสื่อม ...