Alzheimer โรคนี้ไม่ควรมองข้าม

ปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่มักจะพบบ่อยในผู้ที่สูงอายุโดยประมาน 65-69 ปี แต่ที่สึุงที่สุดคือคนที่อายุ 80 ขึ้นไปที่จะพบว่าเป็น โรคอัลไซเมอร์ มากกว่าถึง 10% โดยดรคนี้สามารถที่จะป้องกันได้หากว่าเรารู้ถึงอาการ จากการสำรวจของประเทศมาหาอำนาจต่างๆจากหลายๆประเทศก้จะมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าส่วนมากก็จะเป็นโรคอัลไซเมอร์โดยส่วนมาก คิอเป็น 8-11 ล้านคนต่อประชาการ อีกสาเหตุที่สำคัญของการเป้นโรคนี้ก็คือกรรมพันธุ์ หากคนในครอบครัวเป็นโรคนี้คนในครอบครัวก็มีโอกาสในการเป็นสูงเช่นกัน ลักษณ์คนที่เป็นโรคอันไซเมอร์นั้นสามารถที่จะดูอาการได้อย่างไม่ยากเมื่อรู้อาการแล้วควรที่จะไปรับการศึกษากับแพทย์โดยทันที่เพื่อนเป้นการป้องกัน

Leave a Reply