brain

สมองนับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของมนุษย์เลย หากสมองตาย สมองไม่ทำงาน แม้จะยังหายใจได้อยู่แต่ทางการแพทย์ก็จะลงความเห็นว่าตายไปแล้ว สมองเล็กของเรานี้มีความสามารถหลายอย่าง แต่ก็มีความลับซ่อนอยู่ที่เรายังค้นหาไม่เจออีกด้วย เพื่อให้เข้าใจสมองของเรามากขึ้น เราจะไปเรียนรู้กับแบบง่ายๆว่า สมองทำงานอย่างไร

ในสมองมีอะไร

คำถามแรกที่เราจะมาอธิบายก็คือ สมองของเรามีอะไรซ่อนอยู่ คำตอบ เซลล์สมองยังไงล่ะ ในเนื้อสมองนั้นประกอบไปด้วยเซลล์สมองหลายล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์เหล่านี้จะสอดประสานกันเหมือนกับตาข่ายขนาดใหญ่ทับซ้อนไปมา แต่ละจุดจะส่งผ่านข้อมูลที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ ความรู้สึก การกระทำ รวมถึงข้อมูลในหัวของเราด้วย นักวิทยาศาสตร์บอกว่ายิ่งเรามีเซลล์สมองทับซ้อนกันจนเป็นตาข่ายที่ซับซ้อนและใหญ่ได้มากเท่าไร นั่นหมายถึง ความฉลาดของเราจะมีมากขึ้นไปด้วย

ส่วนประกอบของสมอง

สมองนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นส่วนๆ เพื่อทำงานแยกย่อยแตกต่างกันไป เราสามารถแบ่งส่วนประกอบของสมองออกเป็น 3 ส่วนก็คือสมองส่วนหน้า ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใหญ่สุดของสมอง(บริเวณหน้าผาก) ภายในแยกย่อยการทำงานของสมองออกไปอีกเป็นต้นว่า ออลเฟกทอรีบัลบ์ ทำหน้าที่ดมกลิ่น, ซีรีบรัม ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ รับรู้ข้อมูล ความสามารถต่างๆ และเป็นตัวกลางในการสั่งการทำงานของกล้ามเนื้อ และยังควบคุมระบบประสาทสัมผัสอย่าง การได้ยิน, ดมกลิ่น, มองเห็น และการสัมผัสรับรู้รส

สมองส่วนกลาง ถัดขึ้นมาจะเป็นส่วนกลาง มันจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยเชื่อมโยงกันระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้าย อีกด้านหนึ่งมันจะทำหน้าที่ประสานกับนัยน์ตา เพื่อควบคุมการทำงานและเคลื่อนไหวของลูกตา ม่านตา สุดท้ายสมองส่วนท้ายจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายอย่างเช่น การเคี้ยวอาหาร การหลั่งน้ำลาย กับอีกหน้าที่หนึ่งก็คือ การเชื่อมต่อกับไขสันหลัง เป็นเส้นทางผ่านของระบบประสาทสมองกับไขสันหลัง อาการที่เกิดขึ้นแบบสมองไม่ได้สั่งการจะเกิดจากตรงนี้ อย่างเช่น ไอ จาม สะอึก หายใจ และการเต้นของหัวใจ สมองส่วนนี้จะเป็นคนสั่งการ

สมองซีกขวา ซีกซ้าย

อีกหนึ่งอย่างการทำงานของสมองที่เรามักจะได้ยินกันเสมอ ก็คือเรื่องสมองซีกขวา สมองซีกซ้าย สองอย่างนี้ก็เป็นงานของสมองเช่นเดียวกัน หมายถึง สมองซีกขวาจะควบคุมการทำงานของร่างกายซีกซ้าย และ สมองซีกซ้ายจะควบคุมการทำงานของสมองซีกขวา(สลับกัน) รวมถึงสมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องราวเหตุผล ตรรกะ การคำนวณ ส่วนสมองซีกขวาจะเป็นเรื่องของจินตนาการสร้างสรรค์ งานศิลปะ ดนตรี นอกจากที่เล่ามานี้สองยังมีหน้าที่อีกมากมายที่เรายังค้นพบไม่หมด ถือว่ามันเป็นอวัยวะที่น่าอัศจรรย์เหลือเกิน