อัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Alzheimer’s disease หรือเรียกย่อๆว่า AD เป็นโรคสมองเสื่อมพบได้บ่อยที่สุด โรคนี้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1906 โดยจิตแพทย์ชาวเยอรมันชื่อ Alois Alzheimer ชื่อของโรคนี้ถูกตั้งตามนามสกุลของคุณหมอท่านนี้นี่เอง โรคอัลไซเมอร์เป็นโรครักษาไม่หาย จัดเป็นอาการป่วยระยะสุดท้าย โดยทั่วไปแล้วโรคอัลไซเมอร์จะเกิดในผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป แต่ก็มีโรคอัลไซเมอร์ชนิดหนึ่งคือ โรคอัลไซเมอร์ชนิดเกิดเร็ว ซึ่งเกิดในคนอายุน้อย คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2549 จะมีประชากรราว 26.6 ล้านคนทั่วโลกที่ผู้คนจะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จะเพิ่มขึ้นมากถึง 4 เท่าตัว ในช่วง พ.ศ. 2593

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีอาการร่วมกันหลายอย่าง อาการพบมากที่สุดคือ ความเครียด ต่อมาอาการพบในระยะแรกคือสูญเสียความจำ  เมื่อเป็นโรคนี้ไปนานวัน ผู้ป่วยจะมีอาการสับสน , หงุดหงิด , แสดงความก้าวร้าว , อารมณ์แปรปรวนขึ้นๆลงๆ , สูญเสียความทรงจำระยะยาว และต่อมาจะสูญเสียการทำงานต่างๆ ของร่างกายลงอย่างรวดเร็ว ลงท้ายด้วยการเสียชีวิต ภายในเวลา 2-10 ปี

โรคอัลไซเมอร์ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาอันดับต้นๆของโลกและเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตามากยิ่งขึ้นเมื่อตรวจสอบรายชื่อประเทศชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกา กลับมีผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มากที่สุด ซึ่งมีนักวิจัยและสถาบันต่างๆที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ เป็นจำนวนมากในสหรัฐฯ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสักเท่าไหร่ เพราะ ประเทศอื่น ๆ ที่มีนักวิจัยหรือสถาบันโรคอัลไซเมอร์ ในอันดับต้นๆก็มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เป็นจำนวนมาก เช่น อังกฤษ , สวีเดน , ออสเตรเลีย และ แคนาดา

5 อันดับประเทศที่มีผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มากที่สุด

5.ประเทศ  CANADA  จากจำนวนอ้างอิงของผู้ป่วยถึง 78,541 ราย จากจำนวนประชากรทั้งหมด 35.85 ล้านคน (พ.ศ. 2558)

4.ประเทศ JAPAN       จากจำนวนอ้างอิงของผู้ป่วยถึง 101,705 ราย จากจำนวนประชากรทั้งหมด 127 ล้านคน  (พ.ศ. 2558)

3.ประเทศ GERMANY จากจำนวนอ้างอิงของผู้ป่วยถึง 124,522 จากจำนวนประชากรทั้งหมด 81.41 ล้านคน (พ.ศ. 2558)

2.ประเทศ ENGLAND จากจำนวนอ้างอิงของผู้ป่วยถึง 157,928 จากจำนวนประชากรทั้งหมด 53.01 ล้านคน (พ.ศ. 2554)

1.ประเทศ USA จากจำนวนอ้างอิงของผู้ป่วยถึง 810,562 จากจำนวนประชากรทั้งหมด 321.4 ล้านคน (พ.ศ. 2558)

โรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถรักษาให้หายได้ การบำบัดดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ดูแลซึ่งมักจะเป็นคู่สมรสหรือญาติ  โรคอัลไซเมอร์นั้นเป็นโรคที่สร้างภาระให้แก่ผู้ดูแลมาก ทั้งในเรื่องของ ทางกาย , ทางสังคม , จิตใจ รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจ ด้วย ผู้ดูแลจึงต้องมีความเข้าใจ และ ความอดทนเป็นอย่างมาก

Leave a Reply