ยารักษาที่ดี

CHOLINE SULFATE ANTIBODY

ยาต้านเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส (choline esterase inhibitors – ChEIs) ยานี้ช่วยให้ลดอาการของโรคอัลไซเมอรืได้เพราะมีส่วนผสมของ เอ...