ยารักษาที่ดี

ยาต้านเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส (choline esterase inhibitors – ChEIs) ยานี้ช่วยให้ลดอาการของโรคอัลไซเมอรืได้เพราะมีส่วนผสมของ เอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ซึ่งมีหน้าที่ในการจับสารทำลายประสาทอย่าง อาเซติลโคลีน เมื่อมีสารเชื่อมประสาทอยู่มาก การเชื่อมสัญญาประสาทก็จะดีขึ้น เนื่องจากสาเหตุของโรคนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเสื่อมของเซลประสาท ยาตัวนี้ทำได้แค่บรรเทาอาการเท่านั้นสามารถที่จะรักษาให้หายขาด หรือรักษาถูกจุด โดยยาตัวนี้จะทำหน้าที่ให้เซลที่ดีทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสมบรูณ์ โดนได้รับให้อนุมัติให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 4 ตัว ได้แก่ (1)Tacrine (2) Donepezil (เช่น Aricept, Aricept ODT) (3) Rivastigmine (เช่น Exelon, Exelon Patch ชนิดแปะผิวหนัง) (4) Galantamine (เช่นRazadyne, Razadyne ER) จากผลทดสอบผู้ที่ได้รับยาจะสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง

Leave a Reply