อัลไซเมอร์

MENANTINE ยาตัวนี้ได้ใช้กับโรคอัลไซเมอร์ได้แต่ยาตัวนี้จะรุนแรงกว่ายาตัวอื่นๆมาก มีชื่อทางการค้าว่า Namenda และ Namenda XR ซึ่งเข้าไปส่งผลในระบบปลายประสาทที่ชื่อว่า กูลตาเมท ยาตัวนี้เหมาะกับผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ระยะหลังๆที่เริ่มมีอาการมากกว่าปกติ โดยยาตัวนี้ดีกว่ายาที่ใช้ในการหลอนประสาท

Leave a Reply